STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Młodzieżowa Rada Gminy Dobromierz

   

Młodzieżowa Rada Gminy Dobromierz

  
 

 

Na podstawie §13 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz zwołuję
IV sesję Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz, która odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej w Dobromierzu.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Prezydium MRG w okresie międzysesyjnym.
  5. Dzień Dziecka – omówienie działań MRG.
  6. Wolne wnioski, zapytania, informacje.
  7. Wykonanie kartek świątecznych.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady
(-) Martyna Dziura

 

 

  

 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

29.03.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu