STRONA GŁÓWNA > Aktualności

   

Nabór - oferty pracy

  
 


Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na stanowisko urzędnicze ds. Rady Gminy w Biurze Rady Gminy 

 
Data wprowadzenia: 10.07.2019
Termin składania dokumentów:
22.07.2019 r. godz. 08:00 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

Lista kandydatów (22.07.2019 r.)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  (25.07.2019 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu
 
Data wprowadzenia: 22.05.2019
Termin składania dokumentów:
05.06.2019 r.

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. sieci kanalizacyjnej w Referacie Budownictwa i Rolnictwa 
 
Data wprowadzenia: 08.04.2019
Termin składania dokumentów:
19.04.2019 r. godz. 08:00 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  (19.04.2019 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. sieci kanalizacyjnej w Referacie Budownictwa i Rolnictwa
 
Data wprowadzenia: 21.03.2019
Termin składania dokumentów:
01.04.2019. 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  (08.04.2019 r.)

Wójt Gminy Dobromierz zatrudni konserwatora ds. urządzeń kanalizacyjnych
 
Data wprowadzenia: 21.03.2019
Termin składania dokumentów:
01.04.2019. 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

Informacja o wynikach zatrudnienie (04.04.2019 r.)

Wójt Gminy Dobromierz zatrudni konserwatora ds. urządzeń kanalizacyjnych
 
Data wprowadzenia: 05.03.2019
Termin składania dokumentów:
18.03.2019. 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

Informacja o wynikach zatrudnienie (21.03.2019 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. sieci kanalizacyjnej w Referacie Budownictwa i Rolnictwa
 
Data wprowadzenia: 05.03.2019
Termin składania dokumentów:
18.03.2019. 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  (21.03.2019 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Budownictwa i Rolnictwa
 
Data wprowadzenia: 24.01.2019
Termin składania dokumentów:
04.02.2019. 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

Lista kandydatów (06.02.2019 r.)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (08.02.2019 r.)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu ogłasza konkurs na stanowisko bibliotekarza
 
Data wprowadzenia: 15.11.2018
Termin składania dokumentów:
30.11.2018. 

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
w Referacie Organizacyjno - Prawnym
 
Data wprowadzenia: 29.10.2018
Termin składania dokumentów:
09.11.2018. 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

Lista kandydatów (09.11.2018 r.)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (26.11.2018 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru i ewidencji podatków, czynszów
w Referacie Finansów, Planowania i Budżetu
 
Data wprowadzenia: 29.10.2018
Termin składania dokumentów:
09.11.2018. 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

Lista kandydatów (14.11.2018 r.)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (26.11.2018 r.)

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Budownictwa i Rolnictwa
 
Data wprowadzenia: 16.08.2017
Termin składania dokumentów:
28.08.2017. 

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (04.09.2017 r.)

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru i ewidencji opłat komunalnych w Referacie Finansów, Planowania i Budżetu 
 
Data wprowadzenia: 03.07.2017
Termin składania dokumentów:
13.07.2017. 

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (17.07.2017 r.)

OGŁOSZENIE O NABORZE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu ogłasza nabór na stanowisko:
aspirant pracy socjalnej 
 
Data wprowadzenia: 28.04.2017
Termin składania dokumentów: 05.05.2017

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wzór oświadczenia

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego i dróg
 
Data wprowadzenia: 25.11.2016
Termin składania dokumentów: 06.12.2016

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (09.12.2016 r.)

OGŁOSZENIE O NABORZE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu ogłasza nabór na stanowisko:
asystent rodziny
 
Data wprowadzenia: 16.09.2016
Termin składania dokumentów: 23.09.2016

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wzór oświadczenia

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
 
Data wprowadzenia: 31.08.2016
Termin składania dokumentów: 14.09.2016

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (21.09.2016 r.)

OGŁOSZENIE O NABORZE
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J.Brzechwy w Dobromierzu ogłasza nabór kandydatów na  stanowisko sekretarza szkoły. 
 
Data wprowadzenia: 20.05.2016
Termin składania dokumentów: 03.06.2016

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze d/s inwestycji
 
Data wprowadzenia: 15.02.2016
Termin składania dokumentów: 26.02.2016

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (04.03.2016 r.)

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze d/s inwestycji
 
Data wprowadzenia: 12.11.2015
Termin składania dokumentów: 23.11.2015

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (26.11.2015 r.)

OGŁOSZENIE O NABORZE
Ogłoszenie o naborze na stanowisko trenera / instruktora tańca 
 
Data wprowadzenia: 20.08.2015
Termin składania dokumentów: 25.08.2015

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (30.09.2015 r.)

OGŁOSZENIE O NABORZE
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W GNIEWKOWIE
 
Data wprowadzenia: 23.06.2015
Termin składania dokumentów: 14.08.2015

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko  DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ROZTOCE
 
Data wprowadzenia: 21.04.2015
Termin składania dokumentów: 07.05.2015

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE
 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu ogłasza konkurs na stanowisko
głównego księgowego.
 
Data wprowadzenia: 06.03.2015
Termin składania dokumentów: 13.03.2015

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu ogłasza nabór na ASYSTENTA RODZINY
 
Data wprowadzenia: 04.02.2015
Termin składania dokumentów: 13.02.2015

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dobromierzu zatrudni palacza c. o. - konserwatora
 
Data wprowadzenia: 08.01.2015
Termin składania dokumentów: 13.01.2015

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu ogłasza konkurs na stanowisko 
głównego księgowego.

 
Data wprowadzenia: 03.12.2014
Termin składania dokumentów: 10.12.2014

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu ogłasza konkurs na stanowisko
sprzedawca w Klubokawiarni „U Dobromira” 
 
Data wprowadzenia: 03.12.2014
Termin składania dokumentów:
10.12.2014

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze d/s promocji gminy
 
Data wprowadzenia: 15.09.2014
Termin składania dokumentów: 30.09.2014

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (17.10.2014 r.)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu ogłasza nabór na asystenta rodziny
 
Data wprowadzenia: 16.06.2014
Termin składania dokumentów: 24.06.2014

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (02.07.2014 r.)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego
 
Data wprowadzenia: 25.04.2014
Termin składania dokumentów: 05.05.2014

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (16.05.2014 r.)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Specjalista ds. artystycznych
 
Data wprowadzenia: 24.04.2013
Termin składania dokumentów: 30.04.2013

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (20.05.2013 r.)

DYREKTOR Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
 
Data wprowadzenia: 04.12.2012
Termin składania dokumentów: 17.12.2012

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (19.12.2012 r.)

DYREKTOR Szkoły Podstawowej im Jana Brzechwy w Dobromierzu
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
 
Data wprowadzenia: 04.12.2012
Termin składania dokumentów: 17.12.2012

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (20.12.2012 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.
 
Data wprowadzenia: 31.08.2012
Termin składania dokumentów: 18.09.2012

Ogłoszenie o konkursie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (28.09.2012 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. zamówień publicznych i remontów.
 
Data wprowadzenia: 26.07.2012
Termin składania dokumentów: 20.08.2012

Ogłoszenie o konkursie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (27.08.2012 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. ewidencji i rozliczeń opłat komunalnych.

 
Data wprowadzenia: 18.07.2012
Termin składania dokumentów: 30.07.2012

Ogłoszenie o konkursie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (08.08.2012 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
ds. gospodarki odpadami 

 

Data wprowadzenia: 13.07.2012
Termin składania dokumentów: 23.07.2012

Ogłoszenie o konkursie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (02.07.2012 r.)
 
Wydłużenie terminu składania ofert
(13.07.2012)
W związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Dobromierz, wydłużam termin składania ofert z 23 lipca 2012 r. do 24 lipca 2012 r. (wtorek) do godziny 14:00. Pozostałe informacje umieszczone w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
ds. zamówień publicznych i remontów.

 
Data wprowadzenia: 13.07.2012
Termin składania dokumentów: 23.07.2012

Ogłoszenie o konkursie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (25.07.2012 r.)
 
Wydłużenie terminu składania ofert
(13.07.2012)
W związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i remontów w Urzędzie Gminy Dobromierz, wydłużam termin składania ofert z 23 lipca 2012 r. do 24 lipca 2012 r. (wtorek) do godziny 14:00. Pozostałe informacje umieszczone w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s promocji gminy
 
Data wprowadzenia: 19.06.2012
Termin składania dokumentów: 29.06.2012

Ogłoszenie o konkursie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (10.07.2012 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s Rady Gminy.
 
Data wprowadzenia: 19.06.2012
Termin składania dokumentów: 29.06.2012

Ogłoszenie o konkursie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (10.07.2012 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
 

Data wprowadzenia: 19.03.2012
Termin składania dokumentów: 29.03.2012

Ogłoszenie o konkursie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (03.04.2012 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze
Kierownika Referatu Budownictwa i Rolnictwa.
 

Data wprowadzenia: 29.06.2011
Termin składania dokumentów: 11.07.2011

Ogłoszenie o konkursie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (11.07.2011 r.)

WÓJT GMINY DOBROMIERZ ogłasza konkurs na stanowisko: 
DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie
 

Data wprowadzenia: 19.04.2011
Termin składania dokumentów: 06.05.2011

Ogłoszenie o konkursie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (25.05.2011 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza nabór na stanowisko
Skarbnika Gminy Dobromierz.
 

Data wprowadzenia: 07.03.2011
Termin składania dokumentów: 17.03.2011

Ogłoszenie o konkursie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (24.03.2011 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu 
 

Data wprowadzenia: 24.02.2011
Termin składania dokumentów: 07.03.2011

Ogłoszenie o konkursie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (17.03.2011 r.)

WÓJT GMINY DOBROMIERZ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KOORDYNATORA PROJEKTU W RAMACH POKL
 
Data wprowadzenia: 10.02.2011
Termin składania dokumentów: 14.02.2011

Ogłoszenie o konkursie

 

 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

19.04.2011

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu