STRONA GŁÓWNA > Aktualności

   

Posiedzenia Rady Gminy

  
 

 

 

XII SESJA RADY GMINY Dobromierz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XII sesję Rady Gminy Dobromierz, która odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. o godz. 16.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wolne wnioski, zapytania, informacje.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: “Pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy”.

 

 

 

 
 Informacje opracował(a): Piotr Rusek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

19.09.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu