STRONA GŁÓWNA > Aktualności

   

Posiedzenia Rady Gminy

  
 

 

 

VII SESJA RADY GMINY Dobromierz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VII sesję Rady Gminy Dobromierz, która odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r . o godz. 16.30 w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERNICY.


Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja nt. zadań planowanych do realizacji przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego w Gminie Dobromierz w 2019 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wolne wnioski, zapytania, informacje.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

  

 

 

 
 Informacje opracował(a): Piotr Rusek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

11.04.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu