STRONA GŁÓWNA > Aktualności

   

Posiedzenia Rady Gminy

  
 

 

 

X SESJA RADY GMINY Dobromierz


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję X nadzwyczajną sesję Rady Gminy Dobromierz, która odbędzie się w dniu 2 lipca 2019 r. o godz. 16.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019.
  5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Piotr Rusek  

 

 

 
 Informacje opracował(a): Piotr Rusek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

28.06.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu