STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy 

   

 

VI sesję Rady Gminy Dobromierz
26 marca 2019 r. 

MARZEC 2019

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. VI/46/19 26.03.2019 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019
2. VI/47/19 26.03.2019 przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń kanalizacyjnych na terenie objętym inwestycją pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej
w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne”
3. VI/48/19 26.03.2019 wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”
4. VI/49/19 26.03.2019 wykupu działki nr 357/1 o pow. 0,0661ha, położonej w Szymanowie
5. VI/50/19 26.03.2019 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
6. VI/51/19 26.03.2019 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

        

PLIK DO POBRANIA:

ZOBACZ:

 

 

 

 
 Informacje opracował(a): Piotr Rusek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

17.04.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu