STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy 

   

 

VIII sesję Rady Gminy Dobromierz
28 maja 2019 r. 

MAJ 2019

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. VIII/54/19 28.05.2019 uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz"
2. VIII/55/19 28.05.2019 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi Bronów
3. VIII/56/19 28.05.2019 ustalenia „Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz”
4. VIII/57/19 28.05.2019 uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz
5. VIII/58/19 28.05.2019 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dopłaty do ceny za odbiór ścieków odprowadzanych z terenu gminy Dobromierz poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków
6. VIII/59/19 28.05.2019 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019
7. VIII/60/19 28.05.2019 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobromierz
8. VIII/61/19 28.05.2019 wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

        

PLIK DO POBRANIA:

ZOBACZ:

 

 

 

 
 Informacje opracował(a): Piotr Rusek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

03.06.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu