STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy 

   

 

XI sesję Rady Gminy Dobromierz
28 sierpnia 2019 r. 

CZERWIEC 2019

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. XI/68/19 28.08.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym
w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz
2. XI/69/19 28.08.2019 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019
3. XI/70/19 28.08.2019 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz
4. XI/71/19 28.08.2019 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

        

PLIK DO POBRANIA:

ZOBACZ:

 

 

 

 
 Informacje opracował(a): Piotr Rusek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

03.09.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu