STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy

   

 Regulamin Organizacyjny
 Urzędu Gminy Dobromierz

   
 

 
Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Zasady funkcjonowania urzędu
Rozdział III Struktura organizacyjna urzędu
Rozdział IV Kierownictwo urzędu oraz podział zadań pomiędzy Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza i Skarbnika
Rozdział V Zadania wspólne kierowników referatów
Rozdział VI Zadania wspólne wszystkich pracowników urzędu
Rozdział VII Zakres zadań poszczególnych referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy
Rozdział VIII Zakres obowiązków wobec Rady Gminy, Komisji i Radnych
Rozdział IX Tryb pracy urzędu
Rozdział X Zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych Wójta
Rozdział XI Zasady podpisywania pism, decyzji i innych dokumentów
Rozdział XII Działalność kontrolna w urzędzie
Rozdział XIII Postanowienia końcowe
  
Załącznik Nr 1 SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU

 

Zarządzenie Nr 55/2011
Wójta Gminy Dobromierz 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz.

Zmiany do załącznika Nr 55/2011 
Wójta Gminy Dobromierz z dnia 28 czerwca 2011 r.

 

 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

30.10.2018

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu